Data wydruku: 2024-07-25 20:13:21

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.18.2023.AK pn. Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f32ec819-8eb8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-f32ec819-8eb8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

w dniu 07.12.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 07.12.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 27.12.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
08dbf0dc-f99f-32c2-0b33-d60012be5160 (132,65 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 11

SWZ (1,31 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:44 Liczba pobrań: 19

Załącznik 1 (2,85 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 10

załącznik 2 (67,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 6

załącznik 3 (21,86 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 5

załącznik 4 (40,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 5

załącznik 5 (29,23 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 4

załącznik 6 (25,02 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 4

załącznik 7 (24,71 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 5

załącznik 8 (239,11 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 5

Umowa (3,88 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 10

Linia nr 1 - rozkład jazdy (220,91 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 3

Linia nr 1 - schemat (432,56 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 1k - rozkład jazdy (254,23 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 3

Linia nr 1k - schemat (433,20 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 2 - schemat (423,17 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 4

Linia nr 2 i 2k - rozkład jazdy (376,43 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 3

Linia nr 2k - schemat (422,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 3k - rozkład jazdy (324,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 3k - schemat (425,62 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 4 - rozkład jazdy (233,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 3

Linia nr 4 - schemat (443,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 2

Linia nr 4k - rozkład jazdy (335,33 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 3

Linia nr 4k - schemat (434,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-11-29 14:31 Liczba pobrań: 4

informacja o kwocie (192,17 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-07 10:11 Liczba pobrań: 11

Informacja z otwarcia ofert (789,40 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-07 13:09 Liczba pobrań: 17

Informacja o wyborze oferty (557,25 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-27 09:50 Liczba pobrań: 8