Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.19.2023.AK pn. „Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia – I etap”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia – I etap”

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6812bb43-8f8e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6812bb43-8f8e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

w dniu 15.12.2023r dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 15.12.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 29.12.2023r. dodano unieważnienie postepowania

Załączniki:
 do góry