Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.6.2023.AK pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonye w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b620df2-d92c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6b620df2-d92c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 Link do dokumentacji technicznej:  https://drive.google.com/file/d/14IdszzBy3bSQq7zrV221XMsSwBHaZuUG/view?usp=sharing

w dniu 09.05.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający na realizacje zamówienia.

w dniu 09.05.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 31.05.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry