Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.10.1.2023.AK pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6a26e84c-669c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a26e84c-669c-11ee-9aa3-96d3b4440790

 w dniu 17.10.2023r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia.

w dniu 17.10.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

 w dniu 07.11.2023r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry