Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.17.2023.AK pn „Wykonanie podbudowy na ul. Leśnej – I etap w m. Antoniów w ramach Funduszu Sołeckiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Wykonanie podbudowy na ul. Leśnej – I etap w m. Antoniów w ramach Funduszu Sołeckiego”

 

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6925ef00-69b3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6925ef00-69b3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

w dniu 30.10.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 30.10.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 30.10.2023r. unieważniono postepowanie

Załączniki:
 do góry