Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.10.2023.AK "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

 

Link do postępowania: ocds-148610-7b1dec65-3833-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7b1dec65-3833-11ee-a60c-9ec5599dddc1

w dniu 21.08.2023r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 21.08.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 21.08.2023r. dodano informację o uniewaznieniu postepowania dla części nr 1, 5,6 i 9

w dniu 25.08.2023r. dodano informację o unieważnieniu postępowania dla części nr 2, 3, 4, 7, 8 i 10

Załączniki:
 do góry