Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.9.2023.AK pn. „Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół / przedszkoli /ośrodków opiekuńczych i rewalidacyjno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów
z terenu Gminy Ozimek do szkół / przedszkoli /ośrodków opiekuńczych i rewalidacyjno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024”

 

 

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9bef143c-2232-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bef143c-2232-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 w dniu 03.08.2023 dodano informacje o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry