Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.4.2023.AK :„Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonew trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef51ded7-bdba-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-ef51ded7-bdba-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

w dniu 23.03.2023r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 23.03.2023r. dodano informacje  z otwarcia ofert

w dniu 13.04.2023r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry