Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.12.2023.AK pn. „Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)” na działce nr 343 – droga dojazdowa do pól stanowiąca własność Gminy Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)” na działce nr 343 – droga dojazdowa do pól stanowiąca własność Gminy Ozimek

Link do postępowania ocds-148610-8f2633c2-3c36-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8f2633c2-3c36-11ee-9aa3-96d3b4440790 

w dniu 31.08.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 31.08.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 25.09.2023. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry