Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.7.1.2023.AK Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7664522e-11b6-11ee-9aa3-96d3b4440790  

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-7664522e-11b6-11ee-9aa3-96d3b4440790

w dniu 10.07.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia 

W dniu 10.07.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

Załączniki:
 do góry