Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.11.2023.AK pn. Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O – realizacja dwóch projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Część pierwsza: „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771O – poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala” dotyczy przejścia przy ul. Częstochowskiej 24 Część druga: „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771O – poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe” dotyczy przejścia przy ul. Częstochowskiej 23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O – realizacja dwóch projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Część pierwsza: „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771O – poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala” dotyczy przejścia przy ul. Częstochowskiej 24

Część druga: „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771O – poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe” dotyczy przejścia przy ul. Częstochowskiej 23

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b5093a5-3692-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-2b5093a5-3692-11ee-9aa3-96d3b4440790

w dniu 24.08.2023r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia.

w sniu 24.08.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 06.09.2023r dodano informację o wyborze oferty dla cz. nr 1 i 2

Załączniki:
 do góry