Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.16.2023.AK pn. Remont ul. Polnej – ciąg dalszy w m. Krzyżowa Dolina w ramach Funduszu Sołeckiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont ul. Polnej – ciąg dalszy w m. Krzyżowa Dolina w ramach Funduszu Sołeckiego”

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c42b1e7c-69ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-c42b1e7c-69ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 w dniu 30.10.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zadania.

 w dniu 30.10.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 30.10.2023r. uniewazniono postępowanie

Załączniki:
 do góry