Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.1.2023.AK „Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2023 - 2024”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2023 - 2024”

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-20fcff8d-a7af-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-20fcff8d-a7af-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

W dniu 21.02.2023 rodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia oraz informację z otwarcia ofert

dodano informacje o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry