Data wydruku: 2024-07-25 21:02:13

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.6.2023.AK pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonye w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b620df2-d92c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6b620df2-d92c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 Link do dokumentacji technicznej:  https://drive.google.com/file/d/14IdszzBy3bSQq7zrV221XMsSwBHaZuUG/view?usp=sharing

w dniu 09.05.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający na realizacje zamówienia.

w dniu 09.05.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 31.05.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (61,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 44

SWZ (1,42 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 51

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (34,73 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 43

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy1.doc (241,85 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 3 - oświadczenie (239,65 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 4 Wykaz robót (237,57 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 5 Wykaz osób (238,04 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (239,56 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (239,51 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 8 - oświadczenie (239,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 4

Umowa projekt (63,07 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 33

Przedmiar Branża sanitarna- sieć wodociagowa koszty niekwalifikowalne (3,40 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 37

Przedmiar Branża sanitarna- sieć wodociagowa koszty kwalifikowalne (3,90 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 27

Przedmiar Branża elektryczna zasilanie przepompowni koszty niekwalifikowalne (552,42 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 29

Przedmiar Branża elektryczna zasilanie przepompowni koszty kwalifikowalne (835,89 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 30

Przedmiar Branża elektryczna oswietlenie koszty niekwalifikowalne (830,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:16 Liczba pobrań: 19

Przedmiar Branża elektryczna zasilanie przepompowni koszty kwalifikowalne (1010,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:17 Liczba pobrań: 28

Przedmiar Branża sanitarna- sieć deszczowa koszty niekwalifikowalne (3,09 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:17 Liczba pobrań: 21

Przedmiar Branża sanitarna- sieć deszczowa koszty kwalifikowalne (4,87 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:17 Liczba pobrań: 25

Przedmiar Branża drogowa (3,03 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:17 Liczba pobrań: 43

Przedmiar Branża elektryczna koszty kwalifikowalne (1,27 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-04-12 15:17 Liczba pobrań: 39

Wyjasnienie tresci SWZ (481,88 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-08 10:58 Liczba pobrań: 13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38,71 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-08 10:59 Liczba pobrań: 8

Zmiana treści SWZ (844,93 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-08 10:58 Liczba pobrań: 10

Zmieniony projekt umowy (63,49 kB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2023-04-26 13:04 Liczba pobrań: 21

Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (34,75 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-08 11:10 Liczba pobrań: 4

Wyjaśnienie treści SWZ II (704,03 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-08 11:08 Liczba pobrań: 17

Informacja o kwocie (656,98 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-05-09 10:02 Liczba pobrań: 34

Informacja z otwarcia ofert (827,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-05-09 12:11 Liczba pobrań: 82

Informacja o wyborze oferty (482,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-05-31 13:12 Liczba pobrań: 42