Zarządzenie Nr OR.0050.121.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2024 r. – II tura

Zarządzenie Nr OR.0050.121.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2024 r. – II tura

Załączniki:
 do góry