Zarządzenie Nr OR.0050.196.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023r. – I tura

Zarządzenie Nr OR.0050.196.2022 Burmistrza Ozimka
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023r. – I tura

Załączniki:
 do góry