Zarządzenie nr BO.0050.12.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 28.01.2020r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2020r. - I tura

 do góry