Zarządzenie Nr OR.0050.9.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu ba terenie Gminy Ozimek w 2024 roku – I tura

Załączniki:
 do góry