Zarządzenie nr BO.0050.22.2019 Burmistrza Ozimka z dnia 25.02.2019r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2019r. - I tura

Załączniki:
 do góry