Zarządzenie Nr OR.0050.11.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2022 roku - I tura

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2022 roku - I tura

Załączniki:
 do góry