Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2021 roku I tura

Załączniki:
 do góry