Zarządzenie nr OR.0050.10.2023 Burmistrza Ozimka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023 r. – I tura

Zarządzenie nr OR.0050.10.2023 Burmistrza Ozimka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023 r. – I tura

Załączniki:
 do góry