Zarządzenie Nr OR.0050.68.2021 Burmistrza Ozimka z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2021 roku – II tura

Załączniki:
 do góry