INNE

Projekty uchwał

Listopad 2016

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 9) (PDF, 414,71 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 8) (PDF, 180,67 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 6) (PDF, 52,26 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5) (PDF, 911,10 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 4) (PDF, 1,70 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Ozimek (druk nr 2) (PDF, 107,69 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 4

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 309 065