INNE

Raport o stanie gminy.

Raport o stanie gminy na koniec kadencji 2014-2018. (PDF, 535,44 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2018-09-21 12:13 Liczba pobrań: 1352

Raport o stanie gminy za 2018 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-06-10 11:54 Liczba pobrań: 305

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2018 ROK

W dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Ozimek za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ozimka, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Ozimek. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (I piętro, pokój 122) najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Ozimek za 2018r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania.

/-/ Aldona Koczur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku

RAPORT O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2018 ROK (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-06-10 12:37 Liczba pobrań: 344

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2018 ROK (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-06-10 12:51 Liczba pobrań: 37

WNIOSEK (WORD, 13,86 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-06-10 12:51 Liczba pobrań: 28

WNIOSEK (PDF, 34,59 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-06-10 12:51 Liczba pobrań: 16

  • Data aktualizacji: 2021-04-11 13:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 886 213