Data wydruku: 2024-06-22 05:33:36

Listopad 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 9) (414,71 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 8) (180,67 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 7) (1,29 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 6) (52,26 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5) (911,10 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 4) (1,70 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich witraży zainstalowanych w kościele parafialnym w Grodźcu (druk nr 3) (59,65 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Ozimek (druk nr 2) (107,69 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:09 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich (druk nr 1) (67,92 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-16 13:08 Liczba pobrań: 4