Interpelację dot. niedostatecznego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ozimek wniósł Radny Ryszard Koźlik.

Sposób załatwienia sprawy : odpowiedź pismem nr ZRGG.0003.3.2020.ZB

Data złożenia interpelacji : 19 grudnia 2019 r.

Załączniki:
 do góry