INNE

2019

Utwardzenie oraz wykonanie odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja

Numer petycji: BO.152.1.2019

Petycje wnosi: Użytkownicy garaży przy ul. 1 Maja w Ozimku

Petycja dot.: utwardzenia oraz wykonania odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Data złożenia petycji: 28 stycznia 2019 r.

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź nr BO.0052.1.2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.

SKAN PETYCJI (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-02-08 13:47 Liczba pobrań: 26

ODPOWIEDŹ (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-04-09 12:33 Liczba pobrań: 20

  • Data aktualizacji: 2021-09-22 09:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 948 134