Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na zakup działki nr 764/146 o pow. 4735m2 w Krasiejowie oraz wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie działki nr 634/174 i 770/146 gminie Ozimek.

Data złożenia interpelacji: 07 lutego 2024 r.

Sposób załatwienia sprawy: odpowiedź z dnia 21 lutego 2024r.

Załączniki:
 do góry