Zestawienie zbiorcze o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Załączniki:
 do góry