Petycję wnosi : Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja dot. : przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

Data złożenia petycji : 27 marca 2020 r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała XXI/193/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Załączniki:
 do góry