INNE

Projekty uchwał

Czerwiec 2016

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Opole (druk nr 1) (PDF, 54,08 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022 (druk nr 2) (PDF, 10,58 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Grodźcu (druk nr 5) (PDF, 122,32 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego (druk nr 6) (PDF, 47,26 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 7) (PDF, 200,13 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 8) (PDF, 1,95 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9) (PDF, 796,09 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:46 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (druk nr 11) (PDF, 34,56 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-20 10:51 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2015 rok (druk nr 12) (PDF, 51,92 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-20 10:51 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 7a) (PDF, 240,95 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-24 10:47 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 8a) (PDF, 1,47 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-24 10:47 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 309 634