Petycję wnosi : Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Antoniowie, mieszkańcy wsi Antoniów oraz Rada Pedagogiczna

Petycja dot. : reorganizacji Szkoły Podstawowej w Antoniowie

Data złożenia petycji : 11 stycznia  2021r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała XXXI/267/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:
 do góry