Ponowne podjęcie czynności zmierzających do wprowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości gminy Ozimek.

Podmiot wnoszący petycję: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Zarząd Miasta i Gminy Ozimek

Przedmiot petycji: Ponowne podjęcie czynności zmierzających do wprowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości gminy Ozimek

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź nr SO.RM.152.1.2016 z dnia 25.05.2016

Załączniki:
 do góry