INNE

Projekty uchwał

24 lutego 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (PDF, 1,36 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-10 13:57 Liczba pobrań: 27

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dylaki (PDF, 791,54 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-10 13:57 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (PDF, 477,00 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-11 09:35 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (PDF, 3,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-12 08:50 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (druk nr 5a) (PDF, 3,62 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-24 12:31 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 4,39 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-12 09:29 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kościele ewangelickim w Ozimku (PDF, 568,12 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-12 09:52 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka (PDF, 476,10 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-12 12:45 Liczba pobrań: 48

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku (PDF, 312,09 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-24 13:28 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku (PDF, 308,03 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-24 13:28 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów (PDF, 364,60 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-02-24 12:35 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 309 408