Petycja:  Nr. RM.152.2.1.2024

Petycję wnosi: brak nadawcy

Petycja: dotycząca umieszczenia tablicy informacyjnej w obrębie pomnika przyrody w m. Biestrzynnik - Poliwoda

Data złożenia petycji: 13.02.2024r.

Sposób załatwienia petycji: 

Załączniki:
 do góry