INNE

Projekty uchwał

30 września 2019r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek a Miastem Opole (druk nr 1) (PDF, 582,27 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Ozimek z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2) (PDF, 369,83 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie ustalania cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (druk nr 3) (PDF, 838,52 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2019-2024 (druk nr 5) (PDF, 4,81 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 15

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 6) (PDF, 986,08 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 7) (PDF, 1,00 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 8) (PDF, 957,72 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 9) (PDF, 885,74 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania do korzystania sołectwu w Krzyżowej Dolinie mienia gminnego (druk nr 10) (PDF, 860,46 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 11) (PDF, 2,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Krasiejowa (druk nr 12) (PDF, 876,26 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 29

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Ozimek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 13a) (PDF, 1,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:32 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 14a) (PDF, 542,30 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:33 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 127,34 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:35 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 329,48 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:35 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 133,51 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:35 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 171,17 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:35 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 397,29 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:35 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 15a) (PDF, 384,31 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:40 Liczba pobrań: 1

Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 3,36 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:47 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 08 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (druk nr 17) (PDF, 1,06 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-30 14:48 Liczba pobrań: 10

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 308 839