Interpelacja w sprawie wystąpienia do Wspólnot Mieszkaniowych o przekazanie w zarząd i użytkowanie zgodnie z przepisami placów zabaw znajdujących się w obrębie tych Wspólnot będących w dyspozycji Gminy Ozimek, zlokalizowanych na terenie miasta Ozimka.

Sposób załatwienia sprawy: odpowiedź pismem nr PGK.7021.1.20.2022.HP

Data złożenia interpelacji: 03 czerwca 2022 r.

Załączniki:
 do góry