Petycja:  Nr RM.152.1.2022.BK

Petycję wnosi: Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

Petycja: w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 

Data złożenia petycji: 15 lutego 2022r.

Sposób załatwienia petycji: pozostawia się bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych

Załączniki:
 do góry