INNE

Projekty uchwał

25 października 2021r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów" (druk nr 2) (PDF, 589,25 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:48 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 3); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:48 Liczba pobrań: 6

Załącznik do projektu uchwały zawartego w druku nr 4 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:48 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozimek na lata 2022-2024 (druk nr 5) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:48 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok (druk nr 6) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:51 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 9) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-13 14:48 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 9a) (PDF, 811,63 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:08 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 9a (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:05 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 3a do projektu uchwały zawartego w druku nr 9a (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:05 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 4a do projektu uchwały zawartego w druku nr 9a (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:05 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-18 11:01 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 10 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:05 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 2a do projektu uchwały zawartego w druku nr 10 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-10-21 16:05 Liczba pobrań: 0

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 139