Informacja o działaniach podejmowanych wobec Gminy Ozimek przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Załączniki:
 do góry