W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Poslkiej z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 852 zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. Termin głosowania wyznaczono na niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach od 600 do 2200 

Przepisy prawne, wyjaśnienia i informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. ;

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (dokument PDF)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzsonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (dokument PDF)

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (dokument PDF)

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (wyjaśnienia - Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym - dokument PDF);

- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (wyjaśnienia - Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym - dokument PDF);

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika orazw wydania zaświadczenia o prawie do głosowania - (dokument PDF);

 do góry