PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnie 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352) każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Udostępnianie lub przekazywanie w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku następuje poprzez:

1.      udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej;

2.      przekazywanie na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (pobierz wniosek).

Załączniki:
 do góry