Data złożenia petycji: 22.02.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ulicy Krótkiej w Schodni
Przedmiot petycji: Dokonanie remontu i nałożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej
Sposób załatwienia petycji: Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r. poz. 1195) niniejszą PETYCJĘ POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

Załączniki:
 do góry