Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z kalendarzem wyborczym

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w Centralnym Rejestrze Wyborców

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej na stronie której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów ;

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z 4.12.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim;

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Burmistrza Ozimka w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (okręg 2) 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (okręg 1) 

UWAGA !!!! 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 5 kwietnia 2024 r. o skreśleniu kandydata z listy nr 3  - okręg 1 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Rad Gmin liczących do 20 000 mieszkańców 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach burmistrza ( 1 kandydat) 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Rad Powiatu

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmiku Województwa 

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ozimek 

 do góry