Postanoweinie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Ozimek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w gminie Ozimek 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w gminie Ozimek 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydtaów na członków OKW upływa 10 maja 2024 r. 

UWAGA! Samo zgłoszenie kandydata na członka Komisji OKW, nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana do danej komisji.

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługuje dieta. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej - 700,00 zł; z-ca przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 600,00 zł; członek Obwodowej Komisji Wyborczej - 500,00 zł

Uchwała PKW z 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dla komitetów 

Wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dla kandydatów indywidualnych 

 do góry