Dot. Petycji o numerze naszym: BO.152.1.2018

Petycja: Efektywność energetyczna

Data złożenia petycji: 13 września 2018 r.

Podmiot wnoszący:   Szulc-Efekt Sp. z o.o.
                                      ul. Poligonowa 1
                                      04-051 Warszawa     
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź nr  BO.152.1.2018 z dnia 28.11.2018

Załączniki:
 do góry