Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 r. dotyczący wyborów zarządzonych na dzien 10 maja 2020 r. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenata Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z 15 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

wzór zgłoszenia do OKW dla komitetów

wzór zgłoszenia do OKW dla wyborców

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w Ozimku 

Zarządzenie Burmistrza Ozimka w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + KALENDARZ WYBORCZY  

 do góry