Petycja dot. informacji, które mogą uchronić zdrowie i życie tysięcy Polaków, mieszkających w każdej polskiej gminie

Petycja:  Nr OR.152.1.2021

Petycję wnosi: Pan Krzysztof Kukliński z m. Kamionki

Petycja dot. informacji, które mogą uchronić zdrowie i życie tysięcy Polaków, mieszkających w każdej polskiej gminie.

Data złożenia petycji: 06 luty 2021 r.

Sposób załatwienia petycji: w dniu 17 lutego 2021 r. Pan Krzysztof Kukliński wycofał petycję.

Załączniki:
 do góry