Petycja:  Nr. RM.152.2.1.2023

Petycję wnosi: mieszkańcy ul. Spacerowej i Zielonej w m. Krasiejów

Petycja: w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Zielonej w m. Krasiejów 

Data złożenia petycji: 16.11.2023r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała Nr LXVII/657/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Załączniki:
 do góry